Bảo mật thông tinCảm ơn bạn đã truy cập vào website của PHỤ TÙNG MÁY PHÁT HƯNG LINH. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
Chúng tôi sẽ thu thập thông tin của bạn khi bạn muốn đăng ký tư vấn và báo giá của PHỤ TÙNG MÁY PHÁT HƯNG LINH. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn làm việc với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư, truy cập trang web của chúng tôi hoặc khi bạn gặp gỡ trực tiếp.
Ví dụ, chúng tôi thu thập những thông tin chi tiết như họ tên, email, số điện thoại là những thông tin cá nhân của bạn hay công ty bạn khi muốn liên hệ với PHỤ TÙNG MÁY PHÁT HƯNG LINH để được tư vấn, báo giá về các sản phẩm phụ tùng máy phát điện do chúng tôi cung cấp.

Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau đây: để tiến hành sắp xếp việc tư vấn, báo giá trong vòng 24h. Bên cạnh đó, giải đáp những thắc mắc về vấn đề sử dụng, vận hành, bảo hành, bảo trì sản phẩm.


Một số thông tin cá nhân, tổ chức chúng tôi thu thập sẽ rất cần thiết để chúng tôi có thể xác định chính xác ai đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Tin tức khác

Đối tác