Danh mục sản phẩm

Khuyến mãi hot

Máy phát điện Midukama

Midukama HL4000T

Midukama HL4000T

13,000,000đ

Midukama HL4000T - ATS

Midukama HL4000T - ATS

14,000,000đ

Midukama HL6500E

Midukama HL6500E

15,520,000đ

16,000,000đ

Midukama KDE6500T

Midukama KDE6500T

18,050,000đ

19,000,000đ


Midukama HL6500S

Midukama HL6500S

18,525,000đ

19,500,000đ

Midukama HL7500S

Midukama HL7500S

19,000,000đ

20,000,000đ

Midukama HL8500S

Midukama HL8500S

20,425,000đ

21,500,000đ

Midukama HL11000S

Midukama HL11000S

29,450,000đ

31,000,000đ


Midukama HL11000S3

Midukama HL11000S3

35,000,000đ

Midukama HL12000S

Midukama HL12000S

57,230,000đ

59,000,000đ

Midukama HL12000S3

Midukama HL12000S3

59,780,000đ

61,000,000đ

Midukama HL13000S

Midukama HL13000S

49,000,000đ


Midukama HL13000S3

Midukama HL13000S3

50,000,000đ

Midukama HL16000S3

Midukama HL16000S3

60,000,000đ


Đối tác