Danh mục sản phẩm

Khuyến mãi hot

Máy phát điện Midukama

Midukama HL4000T

Midukama HL4000T

14,000,000đ

Midukama HL4000T - ATS

Midukama HL4000T - ATS

15,000,000đ

Midukama HL6500E

Midukama HL6500E

15,520,000đ

16,000,000đ

MIDUKAMA HL6500T

MIDUKAMA HL6500T

18,000,000đ


Midukama KDE6500T

Midukama KDE6500T

18,050,000đ

19,000,000đ

Midukama HL6500S

Midukama HL6500S

19,475,000đ

20,500,000đ

Midukama HL7500S

Midukama HL7500S

19,950,000đ

21,000,000đ

Midukama HL8500S

Midukama HL8500S

21,375,000đ

22,500,000đ


Midukama HL11000S

Midukama HL11000S

30,400,000đ

32,000,000đ

Midukama HL11000S3

Midukama HL11000S3

35,000,000đ

Midukama HL12000S

Midukama HL12000S

53,350,000đ

55,000,000đ

Midukama HL12000S3

Midukama HL12000S3

54,880,000đ

56,000,000đ


Midukama HL13000S

Midukama HL13000S

50,000,000đ

Midukama HL13000S3

Midukama HL13000S3

51,000,000đ

Midukama HL16000S

Midukama HL16000S

60,000,000đ

Midukama HL16000S3

Midukama HL16000S3

62,000,000đ


Midukama MD45

Midukama MD45

110,000,000đ


Đối tác